ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ย
 
                 
ปุ๋ยอินทรีย์ ตราไก่ขาว
ข้าวอินทรีย์ชลสิทธิ์
สินค้าออร์แกนิคเพื่อเกษตร์กร
สินค้าบริษัทฯ
คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบ
มีธาติอาหารที่เป็นประโยชน์
กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน
Premium Organic Rice
ข้าวออร์แกนิกจากธรรมชาติ 100%
ที่มากด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ
การักษาวิถีการเกษตรดั้งเดิม
อ้างอิงธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืน
ทางธุรกิจและสังคมท้องถิ่น
การักษาวิถีการเกษตรดั้งเดิม
อ้างอิงธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืน
ทางธุรกิจและสังคมท้องถิ่น
 
 
     
::
::
::
::
   
 
บริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด
118 หมู่ 6 ถนนพัฒนานิคม ซอย 27 สาย 2 ซ้าย ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงาน บริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด
ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด