บริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง เหมาะกับการเกษตรทุกประเภท เช่นพืชไร่(ข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าว ฯลฯ) พืชสวน(ยางพารา ทุเรียน เงาะ มังคุด ฯลฯ) เป็นต้น
ปุ๋ยอินทรีย์ของบริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด ผลิตจากมูลสัตว์ปีก เช่นมูลนกกระทา มูลไก่ เป็นต้น ซึ่งทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ของบริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัดมีคุณภาพสูง และเหมาะสมกับการเกษตรทุกประเภท
 
 
     
::
::
::
::
   
 
บริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด
118 หมู่ 6 ถนนพัฒนานิคม ซอย 27 สาย 2 ซ้าย ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงาน บริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด
ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 

 

 

 

 

 

 

ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ย