ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ย
 

บริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง เหมาะกับการเกษตรทุกประเภท เช่นพืชไร่(ข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าว ฯลฯ) พืชสวน(ยางพารา ทุเรียน เงาะ มังคุด ฯลฯ) เป็นต้น
ปุ๋ยอินทรีย์ของบริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด ผลิตจากมูลสัตว์ปีก เช่นมูลนกกระทา มูลไก่ เป็นต้น ซึ่งทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ของบริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัดมีคุณภาพสูง และเหมาะสมกับการเกษตรทุกประเภท

บริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด 
ISO 9001:2000 
ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร หมายเลขผลิตภัณฑ์ TAS-M:005

จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 เลขทะเบียน 0165546000073
(เลขที่เดิม 12154600007)

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

  
 
 
 
 
 
 
     
::
::
::
::
   
 
บริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด
118 หมู่ 6 ถนนพัฒนานิคม ซอย 27 สาย 2 ซ้าย ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงาน บริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด
ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด